"Anglie v ohni"

Anglie v ohni nejtěžších výbušných prostředků

Nutno počítat s velmi pronikavými destrukcemi. — Úspěšné německé útočné a obranné boje v Normandii. — Těžiště severovýchodně od Bolsenského jezera. — Nepřítel se vylodil na Elbě.

Z Vůdcova hlavního stanu, 17. června. ČTK.)
Vrchní velitelství branné moci oznamuje:
Od 15. června 23.40 hod. jsou jižní Anglie a městská oblast londýnská jen s malými přestávkami ustavičně v ohni našich nejtěžších výbušných prostředků. Je počítati s nejpronikavějšími destrukcemi v postižených oblastech.
V Normandii se včera rozpoutaly opět útočné a obranné boje pro nás úspěšné. Východně od Orav získali jsme svým útokem přesto, že nepřítel kladl silný odpor, po prudkých bojích největší část lesnaté oblasti jižně od Baventu.
Naše pancéřové svazy dobyly v obraně plného úspěchu proti nepříteli, útočícímu s velkými pancéřovými silami po celý den jihozápadně od Tilly. Několik nepřátelských obrněných vozů, které pronikly našimi posicemi, bylo zničeno. Také po obou stranách silnice Bayeux—St. Lo útočil nepřítel včera s velkými silami. Boje jsou ještě v proudu.
Jihozápadně od Carentanu ztroskotaly silné nepřátelské útoky za vážných ztrát pro protivníka. Jen v prostoru Sté Mere Eglise se nepříteli podařilo proniknouti na západ až k St. Sauvenr le Vicomte, kde se nadále úporně bojuje.
Za bojů na poloostrově Cherbourském se obzvláště vyznamenaly bojová skupina, které velí podplukovník Keil, a pionýrský prapor 191, jemuž velí hejtman Bonenkamp.   Ve střední Itálii přesunu] nepřítel včera své těžiště do prostoru severovýchodně od Bolsenského jezera. Podařilo se mu tam po úporném boji několik vlomů do posic našeho zadního voje. V prostoru u Grosseta a východně odtud, byly všechny nepřátelské útoky krvavě rozbity. Nepřítelovy ztráty byly veliké. Četné pancéře a nákladní automobily byly zachváceny plameny a uvázly.
V časných ranních hodinách dnešního dne se nepřítel po těžkých leteckých útocích vylodil na několika místech na ostrově Elbě. Jsou v proudu prudké boje s malými německými okupačními silami.
Z východu se nehlásí žádné zvláštní boje.
V ranních hodinách dne 16. června podnikl svaz severoamerických bombardovacích letadel, chráněný stíhačkami, nálet nad jihovýchodní Německo a svrhl pumy na vnější okresy města Vídně a na Bratislavu. Vznikly škody a ztráty mezi obyvatelstvem.
Uplynulé noci napadla britská bombardovaní letadla města Duisburg a Oberhausen a způsobila tam škody na budovách a nepatrné ztráty mezi obyvatelstvem. Jednotlivá britská letadla svrhla, pumy na Berlín.
Nad říšským územím a nad obsazenými západními oblastmi bylo za dne a uplynulé noci protileteckými obrannými silami sestřeleno 83 nepřátelských letadel.
Ponorky potopily v Atlantickém oceáně dvě. lodi, celkem o 11.000 BRT a jeden torpedobore
c.