"Atentát na Hitlera"

Denní rozkaz Vůdcův pozemní armádě

Vojáci pozemního vojska! '
Malý kruh nesvědomitých důstojníka spáchal na mne a na štáb veden: branně moci vražedný útok, aby mohl na sebe strhnout moc ve státě. Prozřetelnost způsobila,že se tento zločin nezdařil.
Okamžitým rázným zakročením věrných důstojníků a vojáků pozemního vojska v domovině byla klika zrádců za několik hodin vyhlazena nebo zatčena. Neočekával jsem nic jiného. Vím, ze vy jako dosud bojujete udatně ve vzorné poslušnosti a věrném plnění povinnosti, až nakonec vítězství — at se děje cokoli — bude naše.
Vůdce
Adolf Hitler


Generáloberst Guderian učinil potom k pozemnímu vojsku tento projev:


.,Po přečtení denního- rozkazu Vůdcova k jeho pozemnímu vojsku připojuji jménem německého pozemního vojská toto: Několik málo důstojníků, částečně nalézajících" se mimo službu,stratilo odvahu a ze zbabělosti dalo přednost cestě hanby před cestou povinnosti a cti jedině náleží kráčeti pořádnému vojákovi.Pozemní vojsko vyčistilo samo své řady a nekalé živly vyvrhlo. Na všech bojujících frontách a v domovině se horečné a obětavě pracuje pro vítězstvi. Národ a armáda stojí pevně semknuty za Vůdcem. .
Nepřítel se zklamal jestliže se domníval,že ve svuj prospěch muže počítat s rozkolem  v řadách generality armády.

Ručím Vůdci a německému národu, že generalita, důstojnický sbor a mužové pozemního vojska jsou semknuti v jediném cíli, aby bylo vybojováno vítězství a pod heslem, které nám často razil ctihodný polní maršál voň Hindenburg:
Podstatou věrnosti je čest!
Ať žije německo a náš Vůdce Adolf Hitler!

A nyní národe do zbraně!
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telegram Národní rady české ministru Moravcovi


CTK. Praha 22. července. Národní rada česká poslala k šťastnému zachránění Vůdcově ministru školství a ministru lidové osvěty Emanuelu Moravcovi tento telegram:
Jménem české kulturní veřejnosti projevujeme radost nad zachráněním Vůdcovým v plném přesvědčení, že to byla sama Prozřetelnost, která jej ochránila, aby mohl splniti svůj obrovský dějinný úkol. Prosíme, abyste naši účast laskavě tlumočil panu státnímu ministru.
 • Národni rada česká: Dr. Drachovský.