"Bitva ve Slezku"

Velké nepřátelské útoky


Z V ů d c o v a hlavního s t a n u, 26. března. Vrchní velitelství branné moci oznamuje: V Maďar s k u kladou naše svazy pronikajícím nepřátelským útočným skupinám tvrdošíjný odpor, na čáře -Balatonfüred-Papá. Sovětské útoky, podnikané mezi Kišbérern a Dunajem, jakož i na dolním H r o n u. byly až na jednotlivé vlomy odraženy. Také ve slovenském pohoří udržoval protivník svůj silný tlak v prostoru u B a n s k é B ys t r i c e. Ve Slezku trvají obranné boje mezi: Sohrau a Str- hleneni. V těžišti těžkých bojů u Hlubčic byl "odstřelen 101 pancéř. Posádka ve Vratislavi uhájila • pevnostní oblast až na nepatrné vlomy v rozhořéných bojích domu od domu proti nepříteli, podnikajícímu zesílené nápory. •- Před pevností " Kos- třiaem rozbilo naše dělostřelectvo bolševické nápory. Akce proti našim oderským; předmostím po obou stranách Štětina byly bezúspěšně. Bolševici, bezmocně stupňujíce nasazení svých sil a materiálu, pokračovali ve svém velkem útoku na Gdyní, G dá n s k o a na pobřeži jižně od Frišské zátoky. Byli po počáteční územní .ztrátě zachyceni v těžkém zápolení. — Nepřátelské nástupové prostory před Gdyni, Sopoty a Gdanskem jsou trvaje v palbě těžkých a lehkých námořních branných-sil.Opětovné nepřátelské ůtóky východní od L i b a v y  neměly úspěchu. Severovýchodně od Fraunburgu a severozápadně od Doblenu dobyly naše statečné oddíly plného uspěchu v obraně a způsobily sovětskému vojsku veliké ztráty, — V leteckých bojích sestřelily naše stihačky nad Vychodni frontou 45 letadel, .
Ve velké bitvě na dolním Rýně hájily naše oddíly houževnatě prostor v hloubi hlavního bojového pole'a pokračovaly zaroveň v silných útocích na Angliřany a Američany, vysazené ze vzduchu, kteři včera, dostali další posily. Oddíly pozemniho vojska zničily 6O nákladních kluzáků.

Na dolním, toku řeky Lippe u Dinslakenu se nepříteli po litých bojích podařily hlubší vlomy až k východním okrajům Hünxer W a l d u.Také od dolního toku řeky S i egu až po zákrut Rýna severně od K o b l e n c e zuří bitva s nezmenšenou prudkosti. Čelným útokem zatlačili Američané naše posice jihovýchodně od H e n n e f u ; východné od řeky W l e d u' a severně od B e n d o r f u,  a postoupili o několik kilometrů. U Bráuba- Boppardu zatarasily naše oddíly místní nepřátelská předmostí na východním břehu Rýna, kdežto u St.Goarschaenu zahnaly protivníka opět za řeku. — Z předmostí  Oppenheim prorazily americké pancéřové síly na východ a svými čely dosáhly Mohanu u Hanau a Ascheffenburgu . Stale se tvrdě bojuje na všech frontách.