"Boje - Vyznamenání"

Prudkost bojů roste na východě i na západě

Z V ů d c o v a hlavního stanu 20. března. Vrchní velitelství branné moci oznamuje:Nepřítelem nerušeno vyklidilo naše vojsko podle plánu v noci z" 18. na 19. března drávské předmostí jihozápadně od S i k l o s e. Sovětští bitevní letci, kteří neznalí situaci, a sovětské dělostřelectvo zasypali pumami a dělovými střelami naše posice na severním břehu Dravý, obsazené zatím bulharskými a bolševickými silami. — Mezi Stoličným Bělehradem a Felsogallou pokračoval nepřítel ve svých útocích asi s 20 střeleckými diviseml a četnými pancéřovými svazy a podařilo se mu rozšířit vlom u východů z Vértešských vrchů směrem na severovýchod. Tam byl však po urputných bojích zastaven západně od Taty před naší uzavírací frontou. Na východním okraji Bakoňského lesa byly nepřátelské útočné skupiny zachyceny již po nepatrném územním zisku. — Tuhou obranou zmařilo naše vojsko ve Slovenském Rudohoří průlom bolševiků, o který usilovali ve směru na Báňskou Bystricu. — Pro naše protiútoky v prostoru po obou stranách Hlubčic a Nisy se svazům první ukrajinské fronty včera nepodařilo rozšířit své vlomy na západ a na jih. — Naše vojsko uhájilo v tuhém zápolení svoje nově vybudované posice a vrhlo vlomivší se nepřátelské sily na několika úsecích zpět na severovýchod.
Stateční obránci štětínského předmostí zachytili před svými zkrácenými liniemi všechny bolševické útoky, podnikané obrněnými vozy a útočnými děly. — Velká bitva o Západní a Východní Prusy nabyla včera ještě na prudkosti. V ohniscích západně od Gdyně a Sopotů, jihozápadně od Praustu, jakož i na frontě jižně od Frišské zátoky, vnikl nepřítel do několika posičních úseků.

Také v Kuronsku svádějí naše divise po obou stranách, Frauenburgu tuhý boj s bolševickými útočnými armádami, které obranou a protiútoky zachytily za velkých ztrát pro nepřítele. — Bolševici ztratili včera 84 letadel.
Na středním toku Rýna bylo ohnisko obranných bojů také včera severně od Königswinteru a u dálnice východně od H o n n e f u. Nepřítel byl protiútoky zastaven anebo odražen, třebaže nasadil značné síly. Na jižní frontě předmostí se mu podařilo získat další půdu. — Velitel obrany Koblenze se hájí se zbytkem posádky statečně proti nepříteli, útočícímu se všech stran. — Mezí Rýnem a falckou hornatinou trvají tuhé boje s nepřátelskými pancéřovými silami, jež pronikly přes řeku Nahé a údolí glanské. Na jižních hranicích Rýnské Falce, kde naše vojsko obsadilo opevnění Západního valu, ztroskotaly všechny útoky 7. americké armády za velkých krvavých ztrát pro nepřítele. — V boji proti hloubkovým letcům sestřelily naše stíhačky 15 anglo-amerických letadel. — Na frontě ve střední Itálii a v západních Alpách zničily úderné oddíly několik nepřátelských opěrných bodů a přivedly zajatce. — Za akce, 8 dní trvající, vyčistily charvátské svazy a německé bojové skupiny úrodný kraj M o s l a-v i nu jižně od Bělovaru od tlup a způsobily jim velké ztráty. Nepřítel nechal v našich rukou mnoho zbraní a několik zásobovacích skladišť. — Rozlehlé útoky amerických teroristických letadel směřovaly včera na střední a jižní Německo. Škody vznikly hlavně v J e n ě a ve Fuldě. Vedle toho byla cílem britských bombardovacích letadel místa v rýnsko-vest-fálské oblasti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V novinách jsem zatrhl článek o vyznamenání generálmajora Teodora Tolstorffa,  a jelikož mám i jeho foto tak ho zde uveřejním.

 

 

 
     

Dubová ratolest s meči a brilanty udělena

Vůdcův hlavni stan 19. března. Vůdce udělil 18. března 1945 generálmajorovi Theodorovi Tolstorffovi, veliteli divise lidových granátníků, jako 25 vojákovi německé branné moci Dubovou ratolest s meči a brilanty k Rytířskému krizi Železného kříže. ' Generálmajor Tolsdorff se narodil 3. listopadu ' V Uehnartenu (kraj Treuburg ve Východních Prusích;