"Churchill žádá"

Churchill žádá urychlení bojů

Spojenecká strategie ve Francii v časové tísni — Nový termín: 15. říjen

Druhá část zamýšlených nepřátelských kleští vychází z Le Mans. kde nepřítel nahromadil své zálohy a odkud provedl nápor na AlanQftn a odtud dále na sever. Zde rozpoutaly se tuhé, pro Američany na ztráty bohaté boje. Ve 24 posledních hodinách bylo odstřeleno 78 nepřátelských pancéřů a bitevní letci zničili dalších 30 pancéřů.
Na poloostrově Bretaňském vyhýbá se nepřítel stále útokům na opevněné opěrné body a snaží se dobýti menší opěrné body při pobřeží.
Odpor německých posádek je však tak značný, ie všechny nápory nepřátel byly bezúspěšné.Zdá se však, že velké akce, podnikané na invasní frontě, jsou v souvislosti z poslední návštěvou Churchillovou v Normandii, který donucen úspěchy německé zbraně V l, usiluje o to, aby co v nejkratší době byla obsazena celá severní Francie. Belgie a Holandsko.
 
 Jako nejpozdější termín udává se polovina října, kdy by mělo být obsazení skončena. nemají-li vojenské plány spojenců skončiti fiaskem.
Churchillovy iluse ovšem nepočítají s německou brannou moci a jeho pohled je příliš jednostranní ovlivněn počátečními úspěchy. Jistě zde nemůžeme vyloučiti touhu Angličanů zmocniti se V l,.které by Anglie mohla jednou využíti proti svému nynějšímu spojenci Sovětům.
V souvislosti s těmito požadavky, které Churchill vznesl na generály Montgomeryho a Bradleye, je asi Churchill je asi návštěva v Itálii, kde žádal zvýšený nápor nahromaděnými zbraněmi, aby bylo dosaženo výsledku preliminovaného Analičany dříve než Německo užije opět nových zbraní, o nichž se zmiňoval říšský ministr dr. Goebbels. Součástí teto akce je i navázání další spolupráce s Titem-Brožem. jehož bandy mají vtrhnouti do Istrie.
Stejně však jako vzrůstá prudkost bojů a útoků, tak také roste prudkost německých protiútoků a obrany, takže každý krok spojenců je velmi draze placen.
Na východě se situace stále více upevňuje, neboť nové síly, přicházející na frontu, maří všechny bolševické útoky. Těžisko bojů se vytvořilo v prostoru severozápadně od Bialystoku a mezi Mitavou a Pskovským jezerem, kde byl odražen útok 10 sovětských divisí. Za velmi těžkých ztrát podařilo se bolševikům jen jihozápadně od Pskova rozšířiti svůj vlom z minulých dnů. Silná sovětská dělostřelba připravuje přechod přes Vislok, ale všechny pokusy o překročení řeky byly zmařeny.
 

Silný nepřátelský tlak v Normandii
Prudké boje severně od Alenconu — Obránci St. Málo odrazili všechny útoky — Úporné boje na východě — Četné sovětské útoky rozbity


 

 
 
Útoky V1 pokračují
čt — Stockholm 14. srpna. Anglická zpravodajská služba hlásí, že v noci na pondělí pokračovaly útoky dálkovou zbraní »V 1«-na jihoanglická hrabství a londýnskou oblast. Vznikly škody na budovách a Jiné věcné škody.

Totální válka a český přínos

Id — Praha 14. srpna. Známe mnoho případů z dějin, kdy v dobách nutnosti národ se pozvedal jako celek a všichni chápali se zbrani, aby hájili svoji vlast' proti nepříteli. Tento způsob národní obrany není nutný pro Německo. Německé hranice jsou střeženy brannou mocí a technické formy moderní války nepřipouštějí podobné nasazení občanů, jaké bylo možné  ve válkách minulých, kdy šlo jen o osobní odvahu a počet ozbrojených jedinců. Nynější válka vyžaduje znalostí technických, vyžaduje výcviku, ale předpokládá výkonnou jednotu vojáků na frontě a vojáka práce v domovině.
Jestliže není nutné, aby se všichni občané chopili zbrani, je třeba, aby všichni pochopili naléhavost chvíle a svojí prací přispěli k vítězství. Národ chápe tuto svoji povinnost ze své vnitřní vůle jako příspěvek k vybojováni a zajištění své budoucnosti.