Bojový prostor na středním Rýnu - 27.března roku 1945

Na červeně vyznačeném místě (SENHEIM) sídlím již 10 let.

Dobové noviny

Materiálová bitva na Roeře

Z Vůdcova hlavní ho stanu 27. února 1945. Vrchní velitelství branné moci oznamuje: V Maďarsku se bolševici omezovali na bezúspěšné průzkumné nápory u východního cípu Blatenského jezera. Krvavé nepřítelovy ztráty při rozdrcení jeho hronského. předmostí dosahují podle závěrečného zjištění více než 20.000 mužů. — Na slovenské horské frontě uhájili naši granát-níci vchody do údolí jižně a východně od Zvolena proti četným nepřátelským útokům, podporovaným silným dělostřelectvem. Mezi Vysokými Tatrami a prostorem jižně od Vratislavi nenastala včera za nepatrné bojové činnosti žádná změna frontové čáry. Opětovné nepřítelovy pokusy získati a pěchotou a obrněnými si- ' lamí prostor v úsecích Zobten, Goldberg a Lauban. ztroskotaly. — Před našimi předmostími na JM-žické Nise se také věera zhroutily četné bolševické útoky za Velikých ztrát. Nepřítel, proniknuvší na jednotlivých místech na západní břeh, byl za protiúderů zahnán. — Mezi dolní Odrou a prostorem pyritzským ožila bojová činnost. Ve středních Pomořanech svádějí přivedené naše svazy riáT okrajích obcí Bublitz a Rummeisburg těžké obranné boje s rychlými sovětskými silami, které pronikly na severozápad. Na Tuchelském vřesovišti byl nepřítel protiútokem zahnán zpátky na jih.
Na frontě ve Východních Prusi cli a v S a m b i i zaútočili bolševici pod dojmem svých velikých ztrát jen v prostoru severozápadně od Kreuzburgu v dosavadní síle. Naše divise, již několik dní těžce zápolící, zmařily tam průlom četných nepřátelských střeleckých svazů, podporovaných četnými roji pancéřů. — V Kuronsku přinesl také sedmý den obranné bitvy jihovýchodně od Libavy plný úspěch obrany. — Po velmi silné dělostřelecké přípravě obnovila 1. kanadská armáda své velké útoky mezi Dolním' Rýnem a Mósou. Jižně od Kalkar u a jihozápadně od G o c h u vnikl nepřítel do našich postavení. Naše zálohy se vrhly proti útočníkům a uhájily tak souvislost obranné fronty. Pancéřový sbor tam zasazený zničil 57 nepřátelských obrněných vozů. — Prudkost materiálové bitvy na Roeře včera se ještě vystupňovala. V prostoru erkelenzském, východně od Julichu a severovýchodně od DUrénu byl nepřítel, hromadně útočící, zachycen, jeho průlom byl zmařen. V posledních třech dnech odstřelily tam naše oddíly 170 nepřátelských pancéřů. Protivníkovy pokusy, dobýti obchvatem města B i t b u r g u, , ztroskotaly o naše rázné protiútoky. — U Saarburgu znemožnily naše oddíly Američanům proniknouti kupředu z jejich předmostí východně od Saary. Východně od Forbachu trvají posiční boje. —- Naše dělostřelectvo rozbilo před D ti n k l rc h e n e m pokus nepřátelské pancéřové skupiny o útok. — Severoamerické bombardovaci svazy podnikly včerejšího dne teroristický útok na říšské hlavní město. Vznikly ztráty mezi obyvatelstvem a značné škody v obytných oblastech. Kromě toho byly pobořeny četné kulturní stavby a nemocnice. Britské bombardovaci letouny napadly západoněmecké území a ve večerních hodinách Berlín.
 
 

 

 
 
 
Learn about online gambling. Visit our site and take part in our texas holdem poker tournaments! Or visit 888 casino and play blackjack. Do not hesitate - online gambling is fun.