"Rommel vítězí"

Věčná sláva hrdinských bojů Rommelovy armády.

Šéf italského generálního štábu generál Amlirosio zhodnotil v rozhlase hrdinské činy afrického sboru generála polního maršála Rommela. — Itálie se stala jednotnou frontou a každý Ital frontovým
bojovníkem. — Marné naděje Angličanu a Severoameričanů.

Italský národ stojí pod hlubokým dojmem hrdinného boje německých a italských vojsk v Tunisu. Jak jsme již sdělili, zapůsobilo zvláště vysíláni římského rozhlasu a obšírná zpráva v italských listech o hrdinném vzkazu I. italské armády maršála Messe italskému národu, v němž vyjádřil pevné přesvědčeni všech bojovníků v Tunisu, že Německo a Itálie zvítězí a že se do Afriky zase vrátí.

 

Také domov promluvil ke skončení bojů v Tunisu. Šéf generálního štábu italské armády Ambrosio zhodnotil ve zvláštním vysílání říšského rozhlasu všecky výkony německé branné moci a italských vojsk na půdě severoafrické. Generál Ambrosie vylíčil především obraz hrdinských bojů pancéřové armády generála polního maršála Rommela, od. pi-vního jeho střetnutí s anglickými silami u Agedabie dne 24 února 1941 až po mohutnou a takticky a strategicky v. dějinách válečných jedinečnou ofensjvu, která skončila v blízkosti nilské delty, téměř u bran Alexandrie, u El Alameinu.
Generál/polní maršál Rommel v čele svého afrického sboru stal se hrdinou a přímo symbolem nové strategie, kterou vytvořil a již zvládl všecky potíže afrického bojiště.  Ústup proti britské přemoci, .která se vrhla na frontu u El Alameinu s přemoci mužstva i materiálu, od fronty aleineinské přes hrdinné boje u halfajského , prúsmyku až do Tunisu je největším strategickým výkonem ve válečných dějinách. Britské Vlll armádě gen. Montgomeryho se nepodařilo zaskočiti nebo prolomiti pohybující se frontu" vojsk pancéřové armády generála polního maršála Rommela. Montgomery si přál donutiti vojenské oddíly generála polního maršála Rommela k boji, doufaje ve svou převahu. Maršál Rommel mu vždycky unikl Jedinečnými taktickými pohyby, mistrným kladením minových polí, vojensky úskočným způsobem unikl generál polní maršál Rommel vždy z léčky, kterou mu generál Montgomery položil do cesty.
Generál Ambrosio líčil také potíže přísunu do Tunisu. Italské loďstvo, německé letectvo a činnost německých- ponorek zajišťovaly přísunové konvoje severoafrickým břehům a proslavily se hrdinským nasazením všech sil v uplynulých měsících. Nato byly zahájeny konečné prudké boje na tuniské půdě. Přes strašlivé útoky s převanou dělostřeleckého materiálu se Vlll. britské armádě nepodařilo proraziti frontu Rommelovy armády. Boj pancéřové armády generála polního maršála Rommela, zápas německé, letecké zbraně, německých ponorek a hrdinství I. italské armády tvoří stránku nehynoucí slávy německé a italské ve světových válečných dějinách.