"Velké ztráty"

Velké ztráty invasního loďstva

V červnu potopeno 312.600 BRT— celkem 51 nákladních a transportních lodí. — Dalších 56 lodí poškozeno. — Hrdinský boj n a. severozápadním cípu Cherbourského poloostrova. — Prudké obranné boje na středním úseku východní fronty.

Z Vůdcova hlavního stanu, 1. čeřvence. (DTK.)
Vrchní velitelství branné moci oznamuje:
Na severozápadním cípu Cherbourského poloostrova pokračovaly naše slabé oddíly, stísněné na úzkém prostoru, ve svém rozhořčeném odporu proti nepřátelské přesile. Bojujíce až do konce, způsobily nepříteli ještě velké ztráty.
Východně od Orný podnikl nepřítel několik marných útočných náporů. Na místě vlomu jihozápadně od Caenu byl nepřítel zatlačen do obrany a omezil se na místní průzkumné nápory, jež se zhroutily před našimi uzavíracími frontami. Naše protiútoky, vedené od jihozápadu, nabývaly pozvolna na obou stranách Odonu, dále půdy přes tuhý odpor a prudkou nepřátelskou dělostřelbu, zvláště z moře.
Severovýchodně od St. Lo nastoupilo severoamerické vojsko, podporované prudkými útoky dělostřelectva, obrněných vozů a letectva, k útoku. Bylo odraženo v soustředěné obranné palbě za Velikých krvavých ztrát. Zničeno bylo 19 nepřátelských obrněných vozů.
Boje pozemního vojska na normandské vyloďovací základně podporovalo letectvo silnými oddíly bitevních letadel.
Nad vylodovací základnou a nad obsazenými západními oblastmi bylo sestřeleno 25 nepřátelských letadel, mezi nimi 15 čtyřmotorových bombardérú.
Poručík Schenk, velitel čety v Jednom pancéřovém pluku, odstřelil 27. června jihozápadní od Caenu 12 nepřátelských obrněných vozů.
V bojích u Cherbourgu se vynikající měrou osvědčil pluk protiletadlového dělostřeleetva, kterému velí plukovník Herrmann.V Jaderském moři potopilo palubní protlletadlové dělostřelectvo německého parníku nepřátelský rychlý člun.
Ve středním úseku východní fronty je naše vojsko dále v tuhém obranném boji. V méstě Slucku se bojuje na ulicích. Také v prostoru u Osipovič a u Borisova podnikají bolševici prudší útoky, podporované obrněnými vozy. Na horním toku Benziny, jakož i zapadni a jihozápadně od Polocku byly nepřátelské útoky v tuhých bojích zadrženy.
Eskadry německých bitevních letadel zasahovaly do obranných bojů s dobrým výsledkem. Způsobily nepříteli těžké ztráty krvavé a ztráty na materiálu.
Zabezpečovací plavidla válečného námořnictva potopila ve Finském zálivu u ostrova Narvi tři útočící sovětské rychlé čluny a zmocnila se zajatců.
Silný svaz severoamerických bombardovacích letadel svrhl včera porůznu pumy v maďarském prostoru. Německé a maďarské stíhačky sestřelily 13 nepřátelských letadel, mezi nimi. 12 čtyřmotorových bombardérú.
Jednotlivá britská letadla svrhla za uplynulé noci pumy v rýnsko-vestlálské oblasti.
V boji proti nepřátelskému invasnimu loďstvu a přisunu po moři potopily letectvo, válečné námořnictvo, pobřežní baterie pozemního vojska a válečného námořnictva v červnu 51 nákladních a transportních lodi, Jež měly dohromady 312.600 BRT. Dalších 56 lodi, jež měly dohromady 328.000 BRT, a četná menší transportní plavidla a vyloďovaci čluny byly poškozeny, některé z nich těžce.