Afrika

 

  
 
 

Pouštní liška Erwin Rommel

 
Začátkem roku 1941 přivedla britská vojska do nesnází italskou armádu v Libyi.Mussolini žádal Hitlera o pomoc.3 února Hitler pověřil generálporučíka Rommela úkolem sestavit Afrikacorps,protože se domníval,že tento úkol muže splnit jen tvrdý muž."Rommela pokládám za neobyčejného velitele"řekl staršímu pobočníkovi plukovníku Schmundtovi.O čtyři dny později vydal Hitler Rommelovi instrukce a vyslal ho na nové bojiště.12 února se vylodili první jednotky Afrikacorpsu v Tripolisu,a Rommel hned nechal pár svých tanků objíždět blok budov aby to vypadalo jakou ohromnou sílu již má.Rommel nelenil,a hned zahájil ofenzivu proti překvapeným Angličanům - v rozporu s tím,co bylo dohodnuto na vrchním velitelství pozemního vojska,a aniž byl informován italský vrchní velitel generál Gariboldi.Německý Afrikacorps dobyl Mársa el Brengu,zmovnil se Agedabie,dostal pod kontrolu důležité pitné zdroje vody a nekonec padlo Mechilli a Sollum.Když Rommelova vojska dosáhla egyptské hranice(tam se musela zastavit pro nedostatečný přísun),Německo jásalo.Rommel se během několika měsíců stal nejpopulárnější osobností německého národa.Rommelovo jméno bude spojováno vždy s městem a pevností Tobrúk.Odvážným útokem odřízl britskou posádku od zbytku armády,větší částí svého sboru podnikl výpad směrem na východ a v okamžiku,kdy byl protivník oslaben natolik,že nemohl přispět k ulehčení situace,provedl 19.června 1942 částí sboru obrat o 180 stupňů.22.6 1942 se vydalo 33.000 Britů včetně 5 generálů na pochod do zajetí.Rommel byl povýšen na polního maršála.Ale velký nezájem Berlína o jeho mistrovské akce,přivedl Afrikacorps do záhuby.Rommel marně žádal Hitlera o posily,pohonné hmoty,ale bylo mu jen slibováno.Zatím co nově jmenovaný  anglický Generál Mongomery měl vše.Když zbývalo Afrikacorpsu už jen 70 tanků,přesto se pokusil o ofenzivu u El Alamejnu a vběhl do pasti.Mongomery měl 150.000 vojáků,více jak 1000 tanků,a hlavně taky letectvo.Zde zpečetil Rommel svou kariéru v Africe.
 
 

     

 

Začínáme

 

Pokračování