Moskva - Operace Tajfun

 

 


Když si Hitler konečně uvědomil svoji chybu že obsazení Moskvy nebude hlavním cílem německých armád,vydal ke konci srpna rozkaz aby byla okamžitě podniknuta ofenziva,která měla kodové označení Tajfun.Jejím cílem bylo dobytí a obsazení ruského hlavního města.Tuto operaci měla provést skupina armád,které velel Fedor von Bock.Von Bockův plán počítal,že masivním útokem po jedné straně silnice mezi Smolenskem a Moskvou prolomí ruskou obranu a do vzniklé mezery zasadí tankové jednotky,které proniknou hluboko do týlu nepřítele a u Vjazmy,která leží asi 150km na východ od Smolenska,uzavřou obklíčení.Tím by byly zlikvidovány jednotky Rudé armády,které bránily německým jednotkám v postupu na Moskvu.Němečtí důstojníci,kteří plánovali tuto operaci počítali s tím,že po splnění prvotního cíle již Rudá armáda nebude schopna klást účinný odpor a že cesta na Moskvu bude otevřená.Na pravém křídle skupiny armád Střed se nacházela Guderianova 2 tanková skupina,jejímž úkolem byla ochrana tohoto křídla a hlavně křídel 4 armády a 4 tankové armády při jejich hlavním útoku na Moskvu.


 


 


České video