Operace Zitadelle - Největší tanková bitva všech dob

 

 

 

Rychlý pohled na mapu dal okamžitě odpověď na otázku kde zaútočit.Tato odpověď byla však zřejmá jak pro Němce tak i pro Sověty.Byl to výběžek fronty,v jehož středu se nacházelo město "Kursk".Výběžek v německých liniích sahal na západ do vzdálenosti 160km a od severu k jihu měřil 240km,přičemž byl vklíněn mezi dva výběžky obsazené Němci,tedy orelský na severu a bělgorodský na jihu.Nacházelo se zde pět sovětských armád,které se mohly snadno stát odrazištěm průlomu protivníka na západ.Plán respektoval jednoduché a osvědčené pravidlo.Všechny dostupné panceřové jednotky měly být koncentrovány do dvou čelistí gigantických kleští :9.armáda Generalobersta Waltera Modela (část skupiny armád Střed)měla útočit jižně z orelského výběžku ve stejné době,kdy měla 4 pancéřová armáda (část skupiny Jih),které velel Generaloberst Hermann Hoth,zahájit postup severovýchodním směrem z výběžku u Belgorodu.Obě čelisti se měly setkat východně od Kurska.Tím by byly obklíčeny a zničeny sovětské armády,které se výběžku nacházely.Metoda obklíčení a zničení protivníka se v minulosti ukázala být velmi úspěšná na místech jako "Minsk","Smolensk",a "Kyjev".V květnu Hitler svolal poradu,aby plán prodiskutoval s významnými veliteli.Přítomni byli:Zeitzler,Speer,Guderian,Model,Mainstein,a von Kluge.Podle názoru Mainsteina by měl útok velikou naději na ůspěch v dubnu,ale o jejím současnémúspěchu měl pochybnosti,protože byl ztracen moment překvapení.Rtuťovitý Kluge plán podpořil,pokud nebude zahájení akce příliš odkládáno.Jediný Guderian byl proti,prohlásil,že útok je neúčelný a že "pouze promrhá rezervy obrněné techniky panzerwaffe,které byli s takovými obtížemi naschromážděny.Útočící jednotky měli měly k dispozici 900 000 mužů,2.700 tanků a samohybných děl a 1.800 letadel.Invaze do Sovětského svazu před dvěma roky byla zahájena s podobnou koncetrací obrněných vozidel.Tehdy však byli tanky rozptýleny na frontě dlouhé 2400 kilometrů.zatím co tentokrát byly koncetrovány na pouhých 150 čtverečních kilometrech.Dne 5 července 1943 v 03.30 Němci ofensivu zahájili 45 minut trvajícím ostřelováním nepřátelských pozic z děl a raketometů Nebelwefer.Němečtí ženisté začali ještě před tím odstraňovat miny z rozsáhlých minových polí.Vzhledem k tomu,že Sověti znali přesný čas zahájení(především z výslechu zajatců),odpověděli palbou do míst soustředěných německých útočných jednotek.Ta zpozdila útok 9 armády o jeden a půl hodiny.Útok na 55 kilometrů široké frontě byl nakonec zahájen v 07.00hod.K vyvrcholení kurské ofensivy došlo v okolí vesnice a kolchozu Prochorovka na jižním výběžku.Na tuto bitvu je tradičně nahlíženo jako na symbol "PORÁŽKY NĚMECKÝCH TANKŮ SOVĚTSKÝMI STROJI T-34".Novější teorie však ukazují že "NĚMCI MĚLI NA POČÁTKU BOJŮ MÉNĚ TANKŮ,NEŽ SE PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDALO,A BĚHEM BOJŮ JICH ZTRATILI POMĚRNĚ MÁLO,ZATÍM SAMI ZPŮSOBILI SOVĚTŮM TĚŽKÉ ZTRÁTY".Bojující stroje byly tak blízko od sebe,že dělostřelectvo a vzdušná podpora musely zastavit palbu z obavy,aby nezasáhli vlastní jednotky.Jeden německý tankový důstojník řekl,"že stroje T-34 se pohybovaly po bojišti v celých proudech jako "krysy".Dokonce i přesto,že boj skončil patovou situací a 5 gardová tanková armáda pravděpodobně ztratila téměř 650 svých tanků T-34,bylo toto střetnutí považováno za vítězství sovětské strany,protože Němci ustoupili aniž by dosáhli svého strategického cíle.Důvodem ke stažení německých tanků však nebyla jejich porážka.Tanky ustoupili,neboť jim to nařídil Hitler.Dne 13 července Hitler předvolal Mainsteina a Klugeho do svého hlavního stanu,kde jim oznámil,že Spojenci se 10 července vylodili na Sicílii a že tudíž odvolává operaci "ZITADELLE(Citadela)",aby mohl odvelet posily do Itálie a na Balkán.Neúspěch ofensivy u Kurska měl mít dlouhodobé a zničující důsledky pro německé vyhlídky na východě.Němci v bojích ztratili 50 000 vojáků,1000 letadel a 1000 tanků,což byli ztráty které si mohli jen těžko dovolit.Sovětské ztráty byly také velmi těžké.Celkově dosáhli 500 000 mrtvých,zraněných a nezvěstných vojáků a jejich tankové síly se zmenšili o polovinu,ale Sověti své ztráty brzy nahradily.Kursk byl poslední velkou ofensivou Německa na východě.Od této doby drželi strategickou iniciativu Sověti.
 

 

Německý týdeník - Bitva u Kurska

 

 

Další videa z této bitvy naleznete ve větším provedení ve Videogalerii !!!