Branná moc - Průzkum

 


Průzkumné jednotky používaly ke zjišťování postavení nepřítele vysokou škálu obrněných
vozidel a motocyklů. V těch dobách byly jednotky s těmito vozidly " výkonnější než jednotky nepřítele, na které případně mohly narazit.

Motocykly


Služba u průzkumných jednotek patřila pravděpodobně k nejrizikovějším na celém bojišti. Musely se nepozorovaně dostat dopředu, prozkoumávat nepřátelské pozice tak dlouho, až na ně nepřítel zahájil palbu,a pak se vrátit se životně důležitými informacemi o rozmístění nepřítele. Z toho důvodu potřebovali průzkumníci vozidla, s nimiž mohli rychle ustoupit.
Do jisté míry byly k tomuto úkolu vhodné motocykly a každá tanková divize měla rotu velmi zdatných motocyklistů.
Prakticky každý prapor střelecké brigády tankové divize měl motocykly s přívěsným vozíkem,v roce 1940 továrny BMW
a Zündapp masově vyráběly motocykly s přívěsným vozíkem s velice silnými motory o obsahu 750 ccm, které poháněly jak zadní kolo motocyklu, tak i kolo přívěsného vozíku. Ale pro špatné cesty a měkký podklad se motocykly vůbec nehodily, bez ohledu na jejich radikální vylepšování. Ačkoliv mnoho motocyklistů jelo v prvních letech války do boje a tam pak sestoupili a bojovali pěšky, motocykly byly všeobecně považovány za zranitelné palbou ručních zbraní a různými nástrahami. Postupně je převeleli ke spojovacím a průzkumným službám. Přesto byli motocyklisté zabíjeni ve velkých počtech. Proto padlo rozhodnutí, že hlavní tíhu průzkumu ponesou pancéřová vozidla, aby vojáci byli chráněni.