Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
private_joker
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 5/3/2015, 15:35  Předmět:  Vyhladenie Lidíc IV Odpovědět s citátemDolůNahoru

Epilóg
28. mája 1945 teda po vojne, prebehol prvý výsluch s nedávno chyteným K.H. Frankom. Je nepochybné, že sa jedná o hlavného vinníka, kt. svojou horlivosťou a aktivitou podpísal celým Lidiciam rozsudok smrti.
Úplne pôvodne som chcel o tomto protokole napísať krátky výcuc, či jeho analýzu, no prišlo mi zaujímavé uverejniť sem výňatky z protokolu. Vyplýva z neho mnoho zaujímavých vecí, čitateľ sa dozvie pohľad z druhej strany ako aj možnosť vidieť, ako sa Frank snažil si zachrániť kožu.

K. H. Frank při svém prvním výslechu, provedeném dne 28. května 1945 ve Wiesbadenu, uvádí o atentátu na Heydricha toto: „Vzpomínám si, že toho dne, kdy byl spáchán atentát na Heydricha, tj. 27. května 1942 byla vysílána protektorátními radiostanicemi proklamace, ve které byla vypsána odměna 10 milionů korun za chycení pachatelů. Podotýkám k tomu, že později bylo vypsáno dalších 10 milionů korun k témuž účelu protektorátní vládou. Vzpomínám si, že v této proklamaci byla obsažena tato výhrůžka : každá osoba, která poskytuje pachateli úkryt, anebo jej nějakým způsobem podporuje, nebo své vědomí o jeho identitě či o jeho místu pobytu zatajuje, bude zastřelena s celou svojí rodinou. Tento rozkaz ohledně zastřelení celé rodiny přišel, pokud vím, přímo z hlavního stanu vůdcova. V této proklamaci byla nařízena různá opatření, která bývají v takových případech zařizována policií. Nevím, kdo vydal rozkaz, tuto proklamaci rozšířiti radiem, mám za to, že to bylo nařízeno bezpečnostní policií. Kromě této proklamace v radiu vydal jsem dne 27. května 1942 proklamaci, kterou jsem sám podepsal a jejíž obsah zhruba souhlasil s proklamací v radiu. Myslím, že se rozpomínám, že v proklamaci, kterou jsem podepsal, byl obsažen passus o zastřelení osob, které napomáhají nějakým způsobem pachatelům, a jejich rodinných příslušníků. (l) Já jsem nekoncipoval text proklamace, ten mi byl předložen bezpečnostní policií a pocházel z nějakého vyššího místa. V okamžiku, kdy mi byl předložen text k podpisu, neměl jsem jasného vědomí, že se dopouštím svým podpisem zločinu, ačkoliv jsem již tehdy byl citově založen proti těmto metodám. Dnes přiznávám, že takový rozkaz, celé rodiny postříleti za to, co učinil otec, je zločin. Tehdy bylo pro mne rozhodující, že jsem byl povinen plniti rozkazy. Podotýkám, že tehdy byla vyslána z Berlína zvláštní komise s úkolem, vyšetřiti všechny okolnosti, spojené s atentátem a také učiniti všechna opatření. Já jsem podepsal potom vyhlášku, která popisuje okolnosti spojené s atentátem a vyzývá obyvatelstvo, všechny informace ohledně pachatelů sděliti úřadům. Myslím, že si vzpomínám, že v této vyhlášce bylo obsaženo varování, že každá osoba, která takovou informaci má a neoznámí ji úřadu, bude zastřelena se svojí rodinou, a že v této vyhlášce bylo druhé varování, že každý, kdo se po 28. květnu policejně neohlásí, v případu, že ještě nebyl hlášen, bude potrestán smrtí. To platilo pro celý protektorát. Také text této vyhlášky byl mi předložen k podpisu bezpečnostní policií a já poukazuji na to, co jsem v tom směru řekl shora o své odpovědnosti. Konečně jsem vydal v Praze proklamaci s datem 27. května 1942, kterou byl nařízen ihned v celém protektorátu civilní výjimečný stav. Také proklamace obsahovala výhrůžku, že osoby, které měly podíl na atentátu, nebo atentátníkům poskytly útulek, nebo jim pomáhaly, nebo o jejich identitě nebo jejich pobytu neinformují úřady, budou zastřeleny se svými rodinami. Také text této proklamace byl mně domněle předložen bezpečnostní policií a byl domněle nařízen hlavním říšským bezpečnostním úřadem. O mém poměru k této proklamaci platí shora uvedené. Dnes uznávám, že takové metody byly výronem brutálního systému. Nevím, kolik osob na základě výše uvedené proklamace bylo zastřeleno. Domnívám se, že počet osob, popravených stannými soudy na základě hořejších proklamací činil 1500 až 2000. Vzpomínám si na tuto číslici proto, že v zahraničí byla publikována číslice asi 20.000 osob a já jsem se proto informoval, zda tato číslice souhlasí. Tehdy mně bylo řečeno, jak se domnívám, velitelem bezpečnostní policie, že jest správná jenom číslice 1500 až 2000. Se zřízením stanných soudů neměl jsem nic společného. Nemohu se již rozpomenouti, kdo byl odpovědný za obsazení stanných soudů. Vím docela dobře, že rozkaz, vesnici Lidice srovnati se zemí, muže zastřeliti, ženy poslati do koncentračních táborů a děti do zvláštních výchovných ústavů, přišel přímo, jako zvláštní rozkaz, z hlavního vůdcova stanu. Já sám jsem neměl s tím nic společného. Byl jsem toho dne, když obec Lidice byla vypálena, s dětmi Heydrichovými v Berlíně, abych se zúčastnil jeho státního pohřbu.(1) Zvěděl jsem o celé této věci teprve po svém návratu do Prahy. Zůstává mi vzpomínka, že počet mužů zastřelených v Lidicích činil 86. Počet ostatních obětí vůbec neznám.Nevím, které oddíly se dopustily zločinů na Lidicích, mám za to, že to bylo speciální, pro to sestavené exekuční komando, které možná přišlo přímo z Berlína.

(1) Jak všeobecně známo, byl pohřeb Heydrichův v Berlíně dne 9. června 1942. Řada svědků pak tvrdí, že Frank byl v Lidicích dne 10. června osobně přítomen.


Frankova odpoveď na otázku, či je podľa neho zničenie Lidíc, poprava mužov a odvlečenie žien a detí zločin:
Dnes to připouštím. K tomu připojuji: Důvodem k této exekuci bylo, že policie se domnívala, že obyvatelstvo v Lidicích skrývalo atentátníky. Na začátku nebo v polovici června 1942, bylo mi telefonicky, říšským vůdcem SS Himmlerem ve formě osobního rozkazu Adolfa Hitlera sděleno, popraviti jako odplatu za atentát na Heydricha 30.000 až 40.000 Čechů, kteří se zdáli býti politicky podezřelí. Žádal jsem ihned o rozmluvu s Adolfem Hitlerem před provedením rozkazu; rozmluva mi byla ihned povolena; letěl jsem, pokud si vzpomínám, ihned do hlavního stanu a informoval jsem Adolfa Hitlera v půlhodinné zprávě o situaci, která by nastala provedením rozkazu. Vzpomínám si přesně, že jsem Adolfu Hitlerovi řekl : „Můj vůdče, vy podkopáváte tímto rozkazem každý podklad pro pokojné spolužití s českým národem a pro jeho pracovní výkonnost. Vytvoříte tím 300.000 mstitelů“. Dosáhl jsem, že tento rozkaz byl vzat ihned zpět.

Frank o Heydrichiáde:
Heydrichovým úkolem bylo, zavésti ostřejší režim v býv. protektorátu. Měl dlouhou rozmluvu s Adolfem Hitlerem, o jejímž obsahu jsem nebyl informován. Z toho však, co řekl Hitler mně a Neurathovi, soudím, že obdržel instrukce, ostře zasahovati. Jedním z jeho opatření bylo přetvoření protektorátní vlády. Ministerský předseda Eliáš a ministr Havelka byli zatčeni. Eliáš byl postaven před lidový soud, odsouzen k trestu smrti a popraven. Havelka byl po určitou dobu ve vazbě, nebyl však postaven před soud. Ministr školství Kapras a ministr vnitra Ježek byli z vlády propuštěni. Pokusil jsem se zachovati Ježka jako ministra vnitra, a v tomto smyslu jsem intervenoval u Heydricha. Heydrich to však krátce odmítl. Dalším opatřením Heydrichovým v okruhu ostřejšího režimu bylo, myslím, obsazení stanných soudů. Počet těmito stannými soudy odsouzených a popravených osob nemohu udati. Osoby, které byly zatčeny pro velezradu a zemězradu, byly odevzdány lidovému soudu, který zasedal v Berlíně, Drážďanech a Vratislavi. Jednou, domnívám se, že v procesu proti Eliášovi, zasedal v Praze. Tehdy byl presidentem lidového soudu Thierack. Konečně byly zatýkány gestapem osoby nepřátelské říši a dopravovány do koncentračních táborů. Rozsah této akce mi není znám. Nebyl jsem nikdy předem dotazován Heydrichem na jednotlivé zamýšlené akce, anebo žádán o radu. Heydrich jednal s absolutní osobitostí a nebyl mužem, ke kterému jsem měl přístup, jako na př. k baronu Neurathovi. Je však možno, že jsem intervenoval u něho v tom či onom příkrém případu za účelem zmírnění; zda s úspěchem, nemohu se dnes rozpomenout. Jinak jsem se nepokusil a nemohl jsem se též pokusiti, zasáhnouti zmírňujícím způsobem do těchto akcí. Následek Heydrichových opatření bylo silné zastrašení českého lidu. Je mi známo, že Dr. Hácha provedl několik intervencí, aby přivodil zmírnění jeho režimu, s jakým úspěchem není mi známo. Je jisto, že žádné úspěchy nebyly patrny. Heydrich si pozval k sobě několikrát delegace dělníků a rolníků. Přijal je na Hradě. Dělnická delegace byla, myslím, sestavena odborovou organizací, rolnická pak, jak se domnívám, rolnickým a lesním svazem za spolupůsobení okresních hejtmanů. Při složení dělnické delegace spolupůsobili také vedoucí podniků. Byl jsem přítomen tomuto přijetí. Delegace odevzdaly prohlášení loajality, avšak k politickým rozhovorům nedošlo. Dělnická delegace přednesla požadavky zlepšení sociálního rázu. Atmosféra při tom byla velmi oficielní a delegace byly pokaždé varovány, aby neposlouchaly příkazů cizích vysílaček. Také já jsem u příležitosti takového přijetí takto varoval dělnickou delegaci.

Frank o Lidiciach:
Otázka : Jak jste byl účasten na akci v Lidicích?
Odpověď: To byl přímý rozkaz vůdcův, který mi byl hlášen snad Befehlshaberem der Sicherheitspolizei, když jsem se vrátil s oběma dětmi Heydrichovými z jeho pohřbu v Berlíně. Tam jsem byl přijat vůdcem krátce před tím než protektorátní vláda. Vyšetřování případu převzala zvláštní „Fahndungskomission“ z Berlína, která též podávala zprávy. Matně si jen vzpomínám, že mi byl později promítán v Černínském paláci úzký film o zničení Lidic.
Otázka : Proč jste jel osobně v kritických dnech do Lidic?
Odpověď: Zajímal jsem se o to, neboť je to zcela abnormální záležitost, když zmizí s povrchu vesnice. Na dotaz připouštím, že jsem tam odjel též ze služební horlivosti, abych se na místě přesvědčil, zda byl zvláštní rozkaz Hitlerův vykonán.
Otázka : Jak jste pohlížel na to, co se stalo s lidickými občany?
Odpověď: Podle mého mínění to bylo strašlivé jednání (grausame Handlung) : muže zastřelit, ženy do koncentračních táborů a děti odvléci.
Otázka : Proč jste tedy neprotestoval?
Odpověď: V nacionálně-socialistické diktatuře je protest bezpředmětný, nechce-li člověk ztratit hlavu nebo se dostat do koncentračního tábora. Na svůj omyl jsem přišel teprve po zhroucení tohoto režimu.
Otázka : Postaral jste se alespoň nějak o ženy a děti?
Odpověď: Ne, a to ani později. Snad to byla moje chyba. To by bylo nemělo stejně smyslu a když by se s tím přišlo, byl by podobný návrh prostě odmítnut.
Otázka : Ani jako otec dětí jste nepomyslel na nevinné české děti?
Odpověď: Trestní akci v Lidicích jsem tehdy považoval sice za tvrdou, ale správnou. Byl jsem s ní srozuměn, poněvadž jsem věřil, že se v Lidicích skutečně atentátníci a jejich pomocníci skrývali delší dobu a byli obyvatelstvem skrýváni. O osud žen a dětí, ani o jiné ukrutnosti jsem se nezajímal a to ani později, poněvadž to nebylo možno. Za prvé, tempo bylo tak enormní, že jedna událost stíhala druhou, a za druhé, bylo by nesmyslné stavěti se proti vydaným rozkazům nebo intervenovati. V národněsocialistickém diktátorském státu končila každá kritika nebo zasahování v koncentračním táboře nebo smrtí pro intervenujícího. Přesto, že děti byly na každý pád nevinné, nepodnikl jsem ničeho proti tomu z důvodů nahoře uvedených. Přece však jsem někde cítil, že bylo v Lidicích proti dětem postupováno zločinně. Sloužil jsem Adolfu Hitlerovi a všechny jeho rozkazy jsem bez rozmýšlení prováděl, i když podobný rozkaz z lidského měřítka byl zločinem - jako odvlečení lidických dětí. Domnívám se, že jsem byl v den exekuce v Berlíně a do Lidic jsem snad přijel den poté. Myslím, že Befehlshaber der Sicherheitspolizei Böhme mne již očekával na místě a podal mi hlášení, že exekuce byla provedena. Pokud si vzpomínám, ukázal mi místo, kde byla exekuce vykonána; opodál leželo ještě asi 10 nebo více zastřelených lidických mužů. Vesnice byla obklíčena německou policií a četnictvem a v Lidicích byla rota říšské policie, možná dvě až tři; vesnice hořela, pro žár, kouř a padající zdivo nebylo možno viděti dovnitř. (1) Vzpomínám si také, že při výstupu z auta jsme uslyšeli nějaký výbuch v některém z hořících domů a že mi na to Böhme řekl, že tam byly pravděpodobně ukryty třaskaviny. Matně si vzpomínám, že jsem mohl býti v Lidicích odpoledne, aniž mohu říci přesně, v kolik hodin.
(1) Z tohoto líčení Frankova, které se ztotožňuje s oním, které jest uvedeno v popisu 10. června 1942 v Lidicích, vychází najevo, že Frank byl v obci v den tragedie v dopoledních hodinách, jak o tom svědčí svědecké výpovědi, kdy obec hořela na všech stranách


A na záver:
Nejzajímavější momenty z výpovědi Frankovy o éře Heydrichově jsou: zmínka o tom, že neměl k Heydrichovi přístup jako na př. k Neurathovi, za druhé je možno, že u Heydricha intervenoval v tom či onom příkrém případě za účelem zmírnění; zda s úspěchem, nemůže říci a za třetí, že jeho úřad byl teritoriální povahy a proto mohl vzniknouti dojem, že byl mocným mužem v Čechách a na Moravě. To prý byl nesprávný dojem. Nuže, pokud jde o přístup k Heydrichovi, sleduje Frank úmysl svaliti se sebe všechnu odpovědnost na Heydricha, neboť ví, že v době Heydrichova úřadování bylo napácháno mnoho a mnoho krvavých a neuvěřitelných zločinů na českém národě. Vyvrcholení těchto zločinů, Lidice, nastalo však až po smrti Heydrichově a Frank nechápe, že tato výmluva je směšná. Ale směšné jest i tvrzení Frankovo, že je možno, že u Heydricha intervenoval. Sám říká, že k Heydrichovi neměl často přístup, musí tedy věděti, zda intervenoval čili nic. Ale nejsměšnější je jeho obrana proti tvrzení - nebo dojmu, jak sám říká - že byl mocným mužem v Čechách a na Moravě. Nebyl-li K. H. Frank mocným mužem, kdo jím tedy byl? Byl jím, ví to celý český národ a je to samozřejmě známo i mimo hranice našeho státu. Byl jím a k tomu přece ještě trpěl velikášstvím. Nyní, dopaden spravedlností a sražen k zemi, chce býti menším a menším. Jak se mění časy!

Tolko k Frankovi. Z výpovedí si môžete spraviť vlastný obraz o tomto bezcharakternom zločincovi.


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

75367 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1536s ][ Queries: 19 (0.0140s) ][ Debug on ]