Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
Noddy
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 12/8/2014, 23:18  Předmět:  Britské tanky v bojích o Madagaskar Odpovědět s citátemDolůNahoru

Přesto, že mnoho historiků, zabývajících se historií 2. světové války pozapomíná na britské vylodění na Madagaskaru, toto vylodění mělo několik prvenství - byla to první britská velká kombinovaná operace, která nesloužila jen jako diverzní akce, ale jejímž cílem bylo trvale se udržet na pevnině a vytvořit předmostí pro další postup. Rovněž se poprvé při vylodění použili na podporu vyloďujúcich se jednotek tanky, byť jen v omezeném počtu.

V polovině roku 1941, v britském Královském tankovém sboru (Royal Armoured Corps) vytvořili tři tankové eskadrony (Squadron – velikostí přibližne na úrovni naší tankové roty) určené pro speciální zámořské operace, známé jako "A", "B" a "C" Eskadrony pro zvláštní úkoly (Special Service Squadron). "A" a "B" Eskadrony byly vybaveny pěchotními tanky Valentine a lehkými tanky Mk. VIc. Eskadra "C" však byla vybavena dvanácti tanky Tetrarch převedenými z 2. obrněné brigády, 1. obrněné divize. Zanedlouho po vzniku byli všechny tři eskadry převezeny do Skotska, kde začali s intezívním výcvikem vyloďování z lodí a výsadkových plavidel. Na podzim byla „C“ Eskadrona odeslána do západoafrického Freetownu, protože se s ní počítalo při obsazovaní španělských ostrovů při pobřeží Západní Afriky, v případě, že by Španělsko vstoupilo do války na straně Německa. Španělsko ovšem zůstalo mimo války a proto se počátkem jara 1942 jednotka vrátila na britské ostrovy.

19. února 1942 bylo na nejvyšších místech v Británii rozhodnuto, že z hlediska ochrany obchodních a zásobovacích tras do Indie, Východní Afriky a Blízkého Východu bude nutné zabezpečit ostrov Madagaskar, toho času ve správě Vichystické Francie, před případným obsazením Japonskem, zejména jeho přístavu na severním cípu ostrova – Diego Suarez. Na splnění tohoto úkolu byla vytvořena Force 121, tvořená 29. samostatnou pěší brigádou, 13. a 17. pěší brigádou (obě z 5. divize) a komandem č. 5 (Commando No.5). Součástí 29. brigády, která tvořila jádro invazních sil, byla i tanková jednotka – "B" Eskadrona pro zvláštní úkoly Královského tankového sboru ("B" Special Service Squadron of the Royal Armoured Corps). Nešlo však o původní jednotku, nýbrž její polovinu, ke které byla přidána polovina z eskadrony „C“. To znamená, že tato jednotka byla vyzbrojena 6 tanky Valentine Mk.II a 6 tanky Tetrarch Mk.VII. Organizačně byla rozdělena na půl-eskadrony (half-squadron) podle typů tanků. Každá „půl-eskadrona“ měla jednu třívozovou a dvě dvouvozové čety (troops). Zbylé dva tanky tvořili velitelskou četu eskadrony. K přepravě tanků byli určeny transportní lodě Keren, Karanja a Winchester Castle a na každou z nich bylo naloženo dva a dva z obou typů.
Samotné vylodění se začalo krátce před rozbřeskem, v 4.30, 5.5.1942, v zálivech Courrier Bay a Ambararata Bay, na západní straně nejsevernějšího cípu ostrova Madagaskar. Samotné vylodění se nepotkalo s odporem a problémy. Ty, které se vyskytli, byli spíš technického rázu. Jeden z takových problémů byl způsoben zapadnutím tanku Tetrach do jemného písku na pláži, které zdrželo vyloďování dalších tanků a pěší útvary byli nucené prozatím postupovat do vnitrozemí bez jejich podpory. Tento postup byl i nadále bez jakéhokoliv odporu, čehož důvodem bylo i to, že Francouzi považovali místo, kde se uskutečnilo vylodění za velice nevhodné pro takovou operaci. Dále se spoléhali na dělostřeleckou baterii a pozorovatelnu umístněnou nad zálivem Courrier Bay, na skalní vyvýšenině zvané Windsor Castle. Tato však byla vyřazena rozhodným úderem příslušníků Commando No.5, hned v první vlně výsadku.
Kolem desáté hodiny se však už francouzské velení dozvědělo od místních obyvatelů o blížící se britské síle a nařídilo senegalské lehké pěchotě zaujmout předem připravené obranné pozice, zvané Col de Bonne Nouvelle, umístněné na hřebenu vyvýšenin při vesnici Anamakia, ležící přibližně ve dvou třetinách cesty do Antsirane, které bylo administrativním a vojenským centrem Diego Suarez. V 11.15 Britové dorazili do uvedeného prostoru a už při prvním kontaktu si velitel 29. brigády, brig. gen. F.W. Festing, uvědomil, že přímý postup je nemožný a vyslal část svých jednotek s úlohou obejít francouzské obranné pozice po křídlech. Zároveň vyslal depeši, kterou žádal podporu tanků z tankové eskadrony.
V té době ještě stále probíhalo vyloďování tanků, které bylo ztížené faktem, že pláže byli převážně zarostlé mangrovníky a tudíž bylo jen málo míst, kde bylo možné tanky vyložit. Nicméně po obdržení zprávy nechal velitel eskadrony, maj. Simon, vyloďování zbylých vozidel na svého zástupce kpt. Palmera a vyrazil s dvěma tanky Valentine a jedním Tetrarchem nejvyšší rychlostí k Anamakii. Bylo to poprvé v britských dějinách, že tanky měli podpořit výsadkovou operaci.
Po příjezdu na místo se však zjistilo, že elevace tankových kanónů nedovoluje, aby mohli svými střelami zasáhnout pozice obránců na vrcholu vyvýšenin. Rovněž kamenistý terén, na kterých prosmykovali pásy tanků nedovoloval jejich volnému manévrování. Obránci povzbuzeni tímto faktem spustili hustou kulometnou palbu, a Britové byli nuceni úplně zastavit postup a krýt se za terénními překážkami. Až příchod dalších posil, mezi nimi dalších dvou tanků Tetrarch, pomohl zlomit odpor obránců. Soustavná palba z houfnic 3,7 palců je vyhnala z postavení do záložních zákopů. Poté, za palebné podpory zmíněných houfnic a tanků, pěchota v bodákovém útoku obsadila pozice obránců. V boji padlo 30 obránců za cenu 2 padlých britských důstojníků.
Po tomto zdržení vyrazili Britové bez prodlení směrem k Antsirane. Jako první vyrazili dva tanky Valentine které cestou narazili na dva nákladní vozy, vezoucí posily na Col de Bonne Nouvelle, a oba zničili. Brzy se k nim připojili i tanky Tetrach čety por. Carlislea a společně se řítili savanovitou plání k Antsirane. Nic netušíce se však blížili k hlavní obranné linii, vytvořené napříč polostrovem, mezi dvěmi pevnostmi – Fort Caymans, na západě a Fort Bellevue, na východě. Tyto dvě pevnosti byli propojeny protitankovými zákopy, a obrannými zákopy s ostnatými dráty, kulometnými hnízdy ve stylu 1. světové války. Výzbroj této obranné linie tvořili i zastaralé, ale přesto výkonné francouzské polní kanóny raže 75mm, které se staly osudnými pro blížíci se tanky. Britští tankisté byli přesvědčeni, že obránci nedisponují žádnou zbraní, která by dokázala prorazit pancíř tanků Valentine a lehkovážně se pohybovali otevřenou krajinou.
Na čele jely dvě Valentine a za nimi ve vzdálenosti asi 350 metrů je následovali Tetrarchy. Jakmile se tanky dostali palebného pole francouzských kanónů, obránci zahájili palbu. Dvě Valentine odpověděli palbou ze svých 2 librových kanónů, a téměř okamžitě byl zasažen čelní z nich a zabit jeho řidič. V příští chvíli byl zasažen i druhý Valentine, s maj. Simonem. Jeho řidiči se podařilo vylézt přes poklop řidiče, ale spadl pod pás pohybujícího se tanku. Tank se valil ještě dalších asi 130 metrů než byl zastaven další salvou ze 75mm kanónů. Když velitel nejbližšího Tetrarchu viděl zásahy obou čelních tanků, snažil se přispěchat na pomoc, ale byl také zasažen. Velitel byl zabit na místě, ostatní členové posádky utrpěli popáleniny, kterým střelec později podlehl. Ani další Tetrarch, por. Carlislea se neubránil svému osudu, při zásahu začal hořet a jeho řidič a střelec byli zraněni. Carlislemu se při opuštění tanku podařilo uvolnit kulomet z držáku na věži a vzít ho s sebou. Pokusil se se svou osádkou postupovat proti obráncům, ale po několika metrech byli přikováni k zemi hustou palbou. Velitel zbývajícího Tetrarchu rozhodl zůstat v krytu a po bezpečném opuštění tanku se připlížil k maj. Simonovi, který mu nařídil vrátit se k veliteli brigády a podat zprávu. Cestou zpět potkali další nákladní vůz, který palbou zničili. Simon se poté snažil shromáždit přeživší tankisty, kteří se postupně vyzbrojovali zbraněmi z opuštěných tanků a připravovali se na obranu až do příchodu pěších jednotek. Postupně odrazili tři pokusy o zajetí, než se približně v 15.45, po vyčerpání střeliva a smrti jednoho z důstojníku, vzdali.
Po zajetí maj. Simona převzal velení nad zbylými tanky kpt. Palmer. Ještě v ten samý den se Britové pokusili o prolomení obranní linie útokem, který začal v 17.30, přibližně půl hodinu před západem slunce. Palmer měl v úmyslu zaútočit se zbylými tanky pod ochranou dýmové clony. Plánoval nejdřív postupovat cestou vedoucí k liniím, pak prudkým obratem vpravo v krytu za kopci rychle zaútočit ve stylu lehké kavalerie. Doufal, že obsluha kanónů obránců nebude vědět zaměřit tak rychle pohybující se tanky. Zasypalo je však krupobití střel a dva tanky byli zasažené, mezi nimi i Palmerův Valentine. Nezraněná osádka opustila tank a snažila se dostat do bezpečí. V husté palbě však byl zasažen Palmerův řidič, Palmer se pro něj vrátil, ale oba zahynuli po zásahu vysokoexplozivním dělostřeleckým granátem. Kpt. Peter Llewellyn Palmer byl za tento čin navržen na udělení Viktoriina kříže. Zbývající tanky se poté stáhli do původních pozic.
Francouzská linie byla nakonec prolomena 29. brigádou, za podpory obojživelného útoku královských mariňáků, kteří byli vysazeni v přístavu, v týlu obránců. Zbývající tanky eskadrony - dva Valentine a tři Tetrarchy, zůstali v obranných pozicích až do odpoledne 6. května, byli přitom vystaveni sporadické dělostřelecké palbě, která vyřadila další Valentine. Tím byla také ukončena aktivní účast tanků v boji o Madagaskar, protože následující den obrana Diego Suarez kapitulovala a celá oblast padla do britských rukou.

„B“ Eskadrona utrpěla v bojích opravdu těžké ztráty, ke konci jí z 12 tanků zbyl funkční jen jediný Valentine a tři Tetrarchy; z posádek sedm mužů padlo a šest bylo zraněných. Dalších bojů, které pokračovali v září, se už tyto tanky nezůčastnili – nahradilo je 12 obrněných vozidel Marmon Herrington Mk.III jihoafrické armády. Tanky ovšem zůstali na ostrově až do začátku roku 1943, kdy byli společně s 29. brigádou přepraveny do Barmy.

Image
Valentine Mk.II

Image
Tetrarch Mk.VII

Autor: Ladislav Nagy

Použité zdroje:
John Grehan: Churchill's Secret Invasion
Ivo Pejčoch: Lehký tank Mk.VII Tetrarch, HaPM 10/93
Light Tank Mk.VII Tetrarch, Armour in Profile
Příloha The London Gazette, 4.3.1948
<Ironclad> 1942, les Britannique débarquent à Madagascar, Connaissance de l'Histoire No. 44
Fabrice Thery: Opération Ironclad, 1942: Les Britanniques ferment l'Océan Indien aux Japonais; Histomag '44
http://www.thefullwiki.org/Light_Tank_Mk_VII_Tetrarch
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_Tank_Mk_VII_Tetrarch
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/73198/start/-1


  
Střelec
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 13/8/2014, 07:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Obecně se o nasazení Tetrarchů moc nepíše a pokud ano, tak hlavně v souvislosti s Invazí, případně s vývozem do SSSR. Informace o jejich použití na Madagaskaru je vítané plus.


  
Noddy
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 13/8/2014, 08:07  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Ono v skutočnosti ani inde neboli použité. Ale čo ma pri príprave článku skutočne dojalo, bolo Pejčochove konštatovanie v článku v HaPM o nasadení na Madagaskare. Citujem: "Již v roku 1942 byly Mk.VII považovány za rezervní typ a o jejich vyslání do bojů se moc nepomýšlelo. Výjimku tvořila operace "Ironclad", dobytí Madagaskaru. Zde bylo 5. května 1942 v rámci speciálně vytvořené B Special Service Squadron vysazeno z lodí dvanáct Mk.VII a vysláno do útoku proti Antsirane. Útvar spadal pod 29. Independent Brigade Group a při postupu se nesetkal s rozhodnějším odporem vichystických vojsk. (sic!) Skutečnou bojovou hodnotu vozidla teda nebylo možné prověřit v ohni palby,..."
Myslím, že po prečítaní článku to žiadny ďalší komentár nepotrebuje...


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 13/8/2014, 17:53  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Jo, ony francouzský 75 kanóny asi byly povedený a to nejen za WW1. Jako PT zbraně se osvědčily ještě v r. 1942 u Bir Hakimu. Ale do legend je dostala už Dreyfusova aféra a jeden kanón si zahrál smrtící zbraň ještě v seriálu Colombo, když oběť zabil mastným hadrem v laufu při slavnostním výstřelu.
Jo a z Pejčocha si Noddy nic nedělej. My už tady o něm víme svý, takže - vítej do klubu. Mr. Green


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 14/8/2014, 07:50  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Hezké čtení ,bývalí spojenci proti sobě.O těchto bojích je toho málo známo.Já sám jsem o nich vůbec nevěděl,dokud jsem si nepřečetl o leteckých bojích nad Madagaskarem.Oni dokonce Angláni s Francouzama si to spolu rozdávali i ve vzduchu.Zkusím ten časák najít a jelikož ted zrovna nemám nic v merku,můžu se na to mrknout.Jinak tě zde vítám ,článek super,je to příjemné oživení.


  
Střelec
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 14/8/2014, 10:53  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Francouzský pětasedmdesátky byly v obou válkách a asi úplně všude, včetně sovětských obrněných vlaků. Angláni to holt podcenili...


  
Noddy
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 14/8/2014, 12:30  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Vďaka chlapi za priaznivé ohlasy.
Operáciami na Madagaskare sa zaoberám už asi 15 rokov. Žiaľ literatúry je málo a keď sa aj niečo nájde, tak je to väčšinou v nejakej súbornej knihe, kde len malá časť sa zaoberá Madagaskarom. Tak to bolo napríklad aj v knihe od Christophera Shoresa - Dust Clouds in the Middle East. Našťastie sa našiel jeden dobrák, ktorý mi naskenoval tých niekoľko strán, z inak objemnejšej knihy (320 strán), ktoré sa venovali udalostiam na Madagaskare. Podobne je to aj s knihou od Christophera Buckleya - Five Ventures, Iraq, Syria, Persia, Madagascar and Dodecanese (nemáte ju niekto náhodou?). Aj tam sú Madagaskaru venované dve najkratšie kapitoly.
Koho zaujíma táto téma, tak odporúčam znova vydanú knihu Johna Grehana - Churchill's Secret Invasion (pôvodné, 1. vydanie bolo vydané pod názvom The Forgotten Invasion - The untold story of Britain's first large scale Combined Operations Offensive - the capture of Madagascar in 1942).
Martas: ten časák by ma zaujímal - možno ho mám aj ja, ale predsa - podkladov nie je nikdy dosť... Vcelku o leteckých operáciách sa toho publikovalo najviac. Sám som si už postavil modely MS 406, Sea Hurricane a Martlet z bojov nad Madagaskarom.


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 14/8/2014, 15:00  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

O operaci Ironclad se dá něco najít i v Piekakiewiczově Námořní válce a ta se dá sehnat v internetových antikvariátech např. zde: http://muj-antikvariat.cz/kniha/namorni-valka-1939-1945-piekalkiewicz-janusz-1997
Koukl jsem se do ní a např. na straně 208 se píše, že první osobou, kterou Angličané na břehu potkali byl úplně nahý černoch s kloboukem, který je pozdravil: "Good morning, gentlemen." Takže Piekakiewicz to tam bere v rámci možností knížky dost podrobně. Akorát je to napřeskáčku, protože bere válku den po dni.
No a kdybys chtěl nějaké knížky o té operaci japonských miniponorek, v Čechách vyšly Ryanovy Sebevražedné jednotky, kde je o útoku na Diego Suárez taky dost a před časem to nakladatelství Naše vojsko mělo ve výprodeji asi za 50,- Kč. Tzn., že v antikvariátech bude knížka za pusinku. Pokud bys to chtěl v angličtině, sežeň si legendární "Sunk! The Story of Japanese Submarine fleet 1941-45" od Hashimota, Oritovu "I-boat Captain" nebo "The Japanese Submarine Force and World war II" od Boyda a Yoshidy.
Mno a základ se dá samozřejmě najít v sérii pánů Hrbků - Salvy nad vlnami, Krvavé oceány a Vítězství přichází z moře. Víc nevim.


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 14/8/2014, 17:17  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Noddy napsal:

Martas: ten časák by ma zaujímal - možno ho mám aj ja, ale predsa - podkladov nie je nikdy dosť... Vcelku o leteckých operáciách sa toho publikovalo najviac. Sám som si už postavil modely MS 406, Sea Hurricane a Martlet z bojov nad Madagaskarom.


Podívám se po něm,bud to bude Military revue anebo některý z časopisu Válka revue.Nic jiného nemám.Ale jak píšeš na straně Freancouzů to byly stíhačky Morane Saulnier MS 406 a na britské to byly námořní Hurricany.Takže jestli to najdu a myslím že jo,tak ti to naskenuji a pošlu.


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

75367 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1680s ][ Queries: 19 (0.0133s) ][ Debug on ]