Generálové - Maršálové

 

 
Maršál SSSR Georgij Konstantinovič Žukov
Georgij Konstantinovič Žukov je bezesporu nejslavnějším sovětským maršálem vůbec. Narodil se 1.12.1896 ve Strelkovce. Bojoval na frontách první světové války a získal poddůstojnickou hodnost. V roce 1916 byl zraněn a poté se v týlu věnoval výcviku nových jednotek. V období revoluce vstoupil na stranu bolševiků (i když k nim měl velmi vlažný vztah) a bojoval v jejich řadách jako prostý voják. Georgij Žukov velel vždy tam, kde byla situace nejkritičtější - protiútok u Moskvy, záchrana Leningradu, Stalingrad,... . Je také zajímavé, že většina těchto akcí nese typický Žukovův rukopis - úder na protivníkova křídla následné obklíčení a odříznutí jeho čelních jednotek od týlu. Maršálskou hvězdu získal 18.1.1943. Vrcholem jeho kariéry se stalo dobytí Berlína.
   
Maršál SSSR Ivan Stěpanovič Koněv
Ivan Koněv se narodil 28.12.1897 ve vesnici Lodějna. V roce 1916 byl odveden do carské armády. Na počátku revoluce převedl svůj oddíl k Rudé armádě. Od října 1932 studoval na Frunzeho akademii (s výtečným prospěchem) poté se postupně stal velitelem divize a byl hodnocen jako jeden z nělepších velitelů střeleckých divizí vůbec.Ve Velké vlastenecké válce byl poměrně úspěšným velitelem, ale jeho ztráty byly většnou až 90% původního stavu. Za brilantní akci (při které mu pomáhal generál Vatutin) v oblasti Korsuně Ševčenkovského byl povýšen na maršála SSSR. Poté se stal velitelem 1. Ukrajinského frontu, se kterým osvobodil téměř celou Ukrajinu. Pro Československo se maršál Koněv stal osvoboditelem číslo jedna, protože jeho vojska pomohla osvobodit Prahu.
   
Maršál SSSR Alexandr Michajlovič Vasilevskij
Alexandr Michajlovič Vasilevskij se narodil 30.9.1895 v Novoj Golčiche. Studoval bohosloví v Kostromě. Během první světové války dosáhl hodnosti kapitána a nechal se demobilizovat. Za revoluce se přidal k bolševikům a stal se poměrně úspěšným velitelem. Jeho služební postup však zpomalovalo několik faktorů - neměl žádné sovětské vyznamenání a nebyl členem Strany (to druhé napravil v roce 1938). V roce 1942 vystřídal maršála Šapošnikova ve funkci náčelníka generálního štábua o rok později získal dokonce maršálskou hvězdu (postup Vasilevského vzhůru byl snad v sovětské armádě nejrychlejším vůbec).Po tomto povýšení jezdil na různá místa fronty, "kde se něco dělo" (Kursk, Ukrajina,...). V roce 1949 se stal ministrem obrany SSSR, kde strávil sedm let poté byl jmenován náměstkem ministra obrany Žukova, až byl roku 1957 penzionován. Zemřel 5.12.1977 v Moskvě.
   
Maršál SSSR Konstantin Konstantinovič Rokossovskij
Konstantin Konstantinovič Rokossovskij se narodil jako Polák, ale žil jako Rus a také zemřel jako Rus. Neváhal za občanské války bojovat proti svým už bývalým krajanům a postupem času se vypracoval na jednoho z nejmocnějších mužů SSSR. Za Velké vlastenecké války to byl právě on, kdo stál se svými vojsky před Wislou a díval se jak je postupně poráženo varšavské povstání, (Které ovšem bylo vedeno z Londýna.) zatímco se jeho armády přeskupovaly. Po skončení války se již jako maršál SSSR přestěhoval do Polska, kde se stal ministrem obrany a obdržel tam adekvátní hodnost maršálka Polska. O sedm let později byl odvolán z funkce a opět převeden do řad sovětské armády, kde se stal náměstkem ministra obrany SSSR. Zemřel v Moskvě 3.8.1968.
   
Maršál SSSR Fjodor Ivanovič Tolbuchin
Fjodor Ivanovič Tolbuchin se narodil 16.6.1894 ve vesnici Androniki v Jaroslavlské gubernii. Stal se bankovním úředníkem a v první světové válce byl několikrát vyznamenán za osobní statečnost. V meziválečném období následoval pozvolný růst v kariéře, který nebyl přerušen ani čistkami ve 30. letech, protože se za Tolbuchina postavil Stalinův přítel Šapošnikov. Na počátku Velké vlastenecké války byl velitelem kavkazského vojenského okruhu, kde měl na starosti ostrahu hranic s Tureckem. Fjodor Ivanovič Tolbuchin je ale hlavně znám osvobozením větší části Balkánu a nastolením tamních socilalistických vlád (za což si získal obrovskou popularitu obyvatel těchto zemí), což mu vyneslo maršálskou hvězdu. Zemřel předčasně 17.10.1949 v Moskvě a v roce 1965 byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu in memoriam.
   
Maršál SSSR Vasilij Danilovič Sokolovskij
Vasilij Danilovič Sokolovskij se narodil 21.7.1897 v Kozlikach v Bělorusku. Vojenskou akademii vystudoval jako jeden z nejlepších žáků. Poté působil v oblasti Fergany a Samarkandu. V roce 1938 byl odvolán do Moskvy, kde pracoval pod maršálem SSSR Buďonným a Vorošilovem. Za Velké vlastenecké války se vyznamenal dobytí Smolenska. Dále sloužil pod maršálem Koněvem jako náčelník generálního štábu Prvního Ukrajinského frontu. V roce 1946 mu byla udělena maršálská hvězda a vystřídal také maršála Žukova v Německu.
     
 

( Tyto informace a fotky staženy ze serveru http://www.gjr.cz/)